1. února 2020 opustilo Spojené království Evropskou unii. Dohoda o vystoupení stanovila přechodné období do 31. prosince 2020. Během tohoto období budou společnosti a organizace se sídlem ve Spojeném království a obyvatelé a občané Spojeného království nadále moci držet a registrovat .eu domény. Níže uvedený plán bude platit od konce přechodného období. V tomto článku se podíváme, jaký vliv to na občany a držitele .eu domén bude mít.

 

Podmínky pro držení .eu domény

Podle čl. 4 odst. 2 písm. B) nařízení (ES) č. 733/2002 ve znění nařízení (EU) 2019/517 jsou k registraci doménových jmen .eu způsobilé tyto osoby, podniky a organizace:

  • občan Unie, nezávisle na místě bydliště;
  • fyzická osoba, která není občanem Unie, ale je rezidentem členského státu;
  • podnik, nebo organizace se sídlem v Unii

 

Skončení přechodného období

Po skončení přechodného období: podniky nebo organizace Spojeného království se sídlem ve Spojeném království, ale nikoli v Unii, občané Spojeného království, kteří nemají bydliště v členském státě Unie a občané Spojeného království, kteří nejsou občany Unie (myšleno ve „Spojeném království“) již nebudou mít oprávnění držet a užívat .eu domény.

 

Přechodné období skončí 31. prosince 2020. Na konci přechodného období bude EURid prosazovat následující opatření:

 

1. Nové registrace

Od 1. ledna 2021, 00:00:00 SEČ, EURid NEdovolí registraci jakékoliv nové domény registrující se ve Velké Británii.

Od tohoto data EURid nepovolí ani převod domény na britského žadatele o registraci.

 

2. Stávající registrace

Dne 1. října 2020 EURid e-mailem informoval všechny britské žadatele o registraci a jejich registrátory, že ke dni 1. ledna 2021 ztratí svou způsobilost, pokud neprokážou soulad s regulačním rámcem .eu aktualizací svých registračních údajů do 31. prosince 2020. Mohli by tak učinit a zcela legálně, skrze subjekt se sídlem v jednom ze způsobilých členských států Unie, nebo aktualizací jeho bydliště na členský stát Unie, nebo prokázáním jeho občanství členského státu Unie bez ohledu na jeho bydliště.

 

Dne 21. prosince 2020 EURid upozornil e-mailem všechny žadatele o registraci ve Spojeném království, kteří neprokázali trvalé dodržování kritérií způsobilosti a jejich registrátory, o riziku budoucího nesouladu s regulačním rámcem .eu.

1. ledna 2021, od 00:00:00 SEČ, EURid upozorní e-mailem všechny britské žadatele o registraci a jejich registrátory, že jejich název domény již není v souladu s regulačním rámcem .eu, a proto je přesunut do tzv. Stavu „POZASTAVENO“ (anglicky: SUSPENDED) do 31. března 2021. Doména ve stavu „POZASTAVENO“ již nebude fungovat a nepoběží na ní žádná služba (jako je web a e-mail), ale může být prodloužena, pokud budou údaje o registraci aktualizovány tak, aby splňovaly kritéria způsobilosti.

 

Dne 1. dubna 2021, 00:00:00 SEČ, EURid znovu oznámí e-mailem všem registrujícím ve Spojeném království a jejich registrátorům, že jejich název domény již není v souladu s regulačním rámcem .eu, a proto je přesunut do takzvaného stavu  „STAŽENÍ „(anglicky WITHDRAWN). Doména ve stavu „VYPNUTO“ již není generována do DNS zóny a nemůže na ní fungovat žádná služba (jako je web a e-mail).

 

1. ledna 2022, od 00:00:00 SEČ budou všechny domény ve stavu „VYPNUTO“, které byly dříve přiřazené registrujícím ve Spojeném království, ZRUŠENY a následně se stanou DOSTUPNÉ pro obecnou registraci. K jejich vydání dojde z bezpečnostních důvodů v dávkách.

 

UPOZORNĚNÍ:

  • Občané Evropské unie, kteří mají bydliště ve Spojeném království budou i po skončení přechodného období oprávněni držet doménové jméno za předpokladu, že své registrační údaje aktualizují o své občanství v EU. Přečtěte si prosím FAQ: Jak mohu aktualizovat svoji registraci na základě mého občanství?
  • Občané Spojeného království s bydlištěm v členském státě Evropské unie budou i po přechodném období oprávněni držet doménové jméno na základě jejich bydliště. Občané Spojeného království s bydlištěm mimo členské státy Unie však již po skončení přechodného období nebudou moci být držiteli názvu domény .eu.

 

Zdroj: Oficiální vyjádření EURIDu.

 

Jsem zvědavý o kolik se sníží počet domén na základě těchto opatření a jaké vychytávky si připraví ostatní registrátoři pro občany Spojeného království, aby mohli i nadále vlastnit a registrovat .eu domény.

Kategorie:

Články, Domény,

Aktualizováno: 28. 12. 2020

Štítky:

, , ,