Jak si vedla česká doména v roce 2021? Říkal jsem si, že bych svět domén a hostingů opustil, což se mi celkem zadařilo, ale jsou věci, které pořád sleduji a tohle je jedna z nich.

Reporty za minulé roky si můžete přečíst zde:

V dnešním článku se podíváme na statistiky z roku 2021 a porovnáme je se statistikami z roku 2020.

Česká doména v číslech

POČET DOMÉN

Počet domén v roce 2021 se nám zastavil na čísle 1 424 131. Oproti roku 2020 (1 371 566) je tu mírný růst v počtu zaregistrovaných domén a to přesně o 3,7%. Průměrně bylo měsíčně zaregistrováno přes 17 000 domén.

Graf níže ukazuje vývoj počtu zaregistrovaných domén od roku 1998.

Registrace nových domén

Graf níže ukazuje počet registrací domén pouze v roce 2021.

V doménovém registru .CZ bylo v uplynulém roce provedeno 206 443 registrací domén a v roce 2020 204 267 registrací domén. Takže i zde je vidět nárůst.

Z celkových 206 443 registrací proběhlo nejvíce v obdobích leden až březen a následně v listopadu až prosinci, což stejně jako v loňském roce odpovídá vlnám pandemie.

DNSSEC a česká doména

Bezpečnostní rozšíření DNS (DNSSEC) umožňují zabezpečit data v DNS prostřednictvím kryptografie s veřejným klíčem. V posledním desetiletí investovalo sdružení CZ.NIC mnoho úsilí do popularizace a praktického nasazení DNSSEC. Doména .CZ byla jednou z prvních domén nejvyšší úrovně, kde byl DNSSEC zaveden. CZ.NIC také aktivně podporuje správce domén druhé úrovně ve využívání automatické správy DNSSEC klíčů pomocí zdrojových záznamů CDS a CDNSKEY (viz RFC 7344 a 8078).

I když v absolutních číslech počet zabezpečených domén vzrostl, jejich relativní podíl v roce 2021 poklesl – v současné době činí 59,5 %.

Domain Report dále uvádí, že největší skupina držitelů domén pochází z České republiky (necelých 92 procent), přičemž nejvíce jich je z Prahy (420 208) a naopak nejméně opět z Karlovarského kraje (15 843). Podíl zahraničních držitelů domén je v současné době 8,2 procent, přičemž největší skupinu tvoří držitelé ze Slovenska, Německa a Spojených států amerických. Počet domén držených na Slovensku, ve Spojených státech amerických, Francii a na Bahamách vykazuje rostoucí trend, naopak pokračuje pokles domén držených v Německu.

Podíl zahraničních držitelů domén je v současné době 8,2 %. Rozdělení počtu domén podle zemí bydliště jejich držitele ukazuje tato tabulka:

FORPSI (INTERNET, a.s.) je stále největší registrátor

Forpsi si stále drží prvenství počtu zaregistrovaných domén a vede o pár tisíc před Wedosem.

Kompletní report si můžete přečíst na webu CZ NIC.

To je asi k doménám všechno za tento rok, co ode mě uvidíte. Tak ať se daří!

Kategorie:

Domény, Novinky,

Aktualizováno: 24. 10. 2022