fbpx

Nejpoužívanější druhy tiskáren

Tiskárny se rozdělují podle způsobu tištění. Druh tiskárny ovlivňuje kvalitu, cenu a rychlost tisku.

Jehličková tiskárna

Jde o tiskárnu, která se dnes již moc nevyužívá. Vidět ji můžeme v některých prodejnách, kde zajišťuje tisk pokladního lístku. Jehličková tiskárna pracuje na velice jednoduchém principu stejně, jako psací stroj. Jednotlivé jehličky na papír obtiskují body ze kterých se skládají písmena.

Inkoustová tiskárna

Princip inkoustové tiskárny je podstatně složitější, než u tiskárny jehličkové. Při tisku z inkoustových kazet ve veliké rychlosti vystřikují extrémně malé kapičky inkoustu, které vykreslují body textu nebo obrázku. Díky tomu je možné tisknout i složitější obrázky a fotografie v barevné podobě. Pro správný tisk jsou potřeba 2 kazety. První kazeta nese 3 základní barvy, ze kterých se pak míchají barvy ostatní. Kazeta druhá nese barvu černou, pro kvalitnější vykreslení.

Laserová tiskárna

Nejsložitější princip z běžně používaných tiskáren má tiskárna laserová. U takové tiskárny laserový paprsek vykresluje obrázek na kovový válec s polovodičem na povrchu. Na tento válec se pak nanáší toner, který se uchytí pouze na osvícených místech. Nakonec se toner obtiskne na papír a následně se tepelně fixuje. Kvalitu tisku pak můžou ovlivnit tonery. Jestliže využíváme značkové hp tonery, výsledek je velice příznivý. S takovou tiskárnou je možné tisknout design manuál, fotografie a vše, co vyžaduje velikou kvalitu.
To jsou tři nejvyužívanější druhy tiskáren.

Posted by
Wladass

Programátor, domainer, flákač. Majitel jedinečného projektu Monitoruju.net a Alkobazar.cz. Sleduj můj profil i na Twitteru.

Leave a Reply