Press ESC to close

nové domény

Nové domény

Wladass 11 203

Jak jistě víte, tak v doménovém světě se asi nejvíce hovoří o nových schvalovaných a schválených doménách prvního řádu, konkrétně pak o gTLD (generické domény prvního řádu). Pojďme se tedy…

Continue reading