A je to tu. Opět další update oblíbené hry World of Tanks.

 

Co je nového

Italské tanky

V aktualizaci 1.0.1 již roztáčí své motory 11 italských tanků. Tahle partička, od nejranějších italských konstrukcí na nižších úrovních až po poválečné stroje na středních a vyšších úrovních, se rozhodně nebojí vyvolávat v bitvě pořádné potíže. Stroje úrovní VIII – X mají nový systém automatického dobíjení děla a dobrou pohyblivost, slušné sklápění děla a slušnou rychlost palby. Tyto atributy vám v podstatě umožňují analyzovat dění na bojišti a za pochodu přepínat mezi palebnými režimy jednoranného děla a děla s automatickým nabíjením. Dostaňte se na VIII. úroveň a omrkněte si to sami!

Přepracovaná Kampánie

Vyslechli jsme přání komunity: Italská mapa se vrací! Nyní má dostatek prostoru, aby mohla hostit tanky IV. – X. úrovně, zatímco si uchovává své charakteristické rysy: dlouhé oblasti pro palbu z dálky podél centrálního údolí, které je klíčovým cílem průzkumníků. Zásadní změny v návrhu úrovní by měly podpořit aktivnější zapojení do hry a donutit oba týmy k souboji tváří v tvář. Pěkně mapu vyzkoušejte a podělte se s námi o své názory!

Frontová linie: Cesta za slávou

Počínaje od 7. května, 17:00 SELČ vás čtyřtýdenní akce „Frontová linie: cesta ke slávě“ zve k tomu, abyste si probojovali cestu skrz 30 úrovní, počínaje od vojína až po generála, a přitom získávali bonusy, včetně ZK a herních cenností. Bitvy propuknou s vozidly VIII. úrovně na mapě o rozměrech 3 x 3 km. Strategicky je rozdělena na tři fronty a je na ní jeden tým 30 lidí v útoku, který nepřetržitě napadá nepřátelské území, zatímco druhá skupina je v obraně a útoky odráží. Mechanika nového objevení, bojové zálohy a zóny oprav a doplnění — vše navrženo speciálně pro tento režim hry — to už by mělo pořádně okořenit váš zážitek a nabídnout vám strategicky obtížnou alternativu k náhodným bitvám. Zůstaňte s námi kvůli úplnému seznamu pravidel a předpisů akce, který k vám dorazí tento týden, a připravte se k boji!
POZNÁMKA: Ačkoliv je akce v herním klientovi k dispozici již při vydání, tak se spustí teprve 7. května, 7. května, 17:00 SELČ.

Nakupování granátů a spotřebních doplňků

Do budoucna bude možné granáty a spotřební doplňky zakoupit pouze za kredity. Jedná se o jednu z nejžádanějších změn ze strany komunity a tato změna značí první krok směrem k revizi celé dané mechaniky. Než se podaří z oběhu vyřadit všechny granáty koupené za zlaťáky, bude to nějakou dobu trvat. Až se ale stav „granátové ekonomiky“ usadí, budeme ve změně jejího vyvážení pokračovat. Jako vždy vás budeme informovat o dalších krocích.

Změny vyvážení francouzských těžkých tanků

Když se chtěl někdo dopracovat až k AMX 50 B, tak se tato cesta často proměnila v opravdové utrpení, a to zejména u vozidel středních úrovní, kde stroje BDR G1, ARL 44 a AMX M4 45 odradily mnoho hráčů svým podprůměrným ovládáním děla ve spojení s nedostatečnou ochranou. Pro zrychlení postupu a zajištění příjemného zážitku po cestě na vrchol linie jsme zlepšili parametry stabilizace, zaměřování a průbojnosti pro dělo 90mm DCA 30. To by mělo zvýšit šance těchto strojů proti protivníkům stejné úrovně. Více podrobností se o těchto úpravách dočtete v níže uvedených poznámkách k vydání nové verze.

 

 

Hlavní změny

Režim „Frontová linie“

 1. V režimu jsou povolena pouze vozidla VIII. úrovně.
 2. Dva týmy, 30 na 30:
  – útočníci musí zničit alespoň tři z pěti hlavních cílů (bunkrů) v rámci časového limitu. 
  – obránci musí hlavní cíle ubránit.

Bojiště

 1. Velikost mapy: 9 čtverečních kilometrů.
 2. Funkčně je mapa rozdělena na 8 zón:
 • linie 1: počáteční zóna pro útočící tým
 • linie 2: počáteční zóna pro bránící tým se základnami A, B a C
 • linie 3: základny D, E a F
 • linie 4: zóna s hlavními cíli (bunkry)
 1. Strategicky je mapa rozdělena na 3 fronty:
 • Východní fronta
 • Centrální fronta
 • Západní fronta

Hratelnost

 1. Před začátkem bitvy jsou hráči obou týmů rovnoměrně rozděleni mezi jednotlivé fronty (10 hráčů v každé).
 2. Hráči útočícího týmu začínají bitvu na linii 1.
 3. Hráči útočícího týmu začínají bitvu na linii 2.
 4. V úvodní fázi bitvy není linie 3 pro hráče útočícího týmu dostupná. Pokud útočník vjede do linie 3, bude napaden náletem bránícího týmu.
 5. V úvodní fázi bitvy není linie 1 pro hráče bránícího týmu dostupná. Pokud obránce vjede do linie 1, bude napaden dělostřeleckým úderem útočícího týmu.
 6. Jakmile bitva začne, má útočící tým 12 minut na zničení hlavních cílů (bunkrů), které se nacházejí v linii 4.

Obsazování základen

 1. Linie 2 a 3 mají každá tři základny; na začátku bitvy patří základny bránícímu týmu.
 2. Aby bylo možné postoupit na linii 3, měl by útočící tým obsadit základny v linii 2.
 3. Základny se obsazují standardním způsobem s přihlédnutím ke specifikům režimu:
 • pro obsazení základny by hráči měli vjet do kruhu základny
 • základnu může obsazovat až 5 hráčů současně
 • pro obsazení základny by měli všichni hráči získat celkem a 150 bodů za obsazování
 • pokud útočník obdrží při obsazování základny poškození, tak se postup obsazování nevynuluje, ale na 5 sekund se zablokuje
 • aby bylo možné postup obsazování základny vynulovat, měli by obránci útočníka v kruhu základny zničit
 1. Při obsazení základny v linii 2 (A, B nebo C) se k časomíře bitvy přičte dodatečných 120 sekund.
 2. Při obsazení základny v linii 3 (D, E nebo F) se k časomíře bitvy přičte dodatečných 240 sekund.

Systém obrany základen

 1. Základny D, E a F (v linii 3) mají jedinečný systém obrany.
 2. Rychlost obsazování těchto základen závisí na počtu obsazených zakladen v linii 2.
 3. Pokud útočící tým obsadil v linii 2 jednu základnu, bude k obsazení základny v linii 3 potřebovat získat 400 bodů.
 4. Pokud útočící tým obsadil v linii 2 dvě základny, bude k obsazení základny v linii 3 potřebovat získat 250 bodů.
 5. Pokud útočící tým obsadil v linii 2 tři základny, bude k obsazení základny v linii 3 potřebovat získat 150 bodů.

Prodloužení

 1. Když časomíra bitvy uplyne a alespoň jeden útočník zůstává v kruhu základny, spustí se prodloužení.
 2. Maximální doba trvání prodloužení činí 180 sekund.
 3. Prodloužení skončí, pokud útočníci základnu neobsadí.
 4. Pokud útočící tým základnu během prodloužení obsadí, připíše se k aktuální časomíře bitvy čas navíc.

Obsazování zón

 1. Když útočící tým obsadí základnu, tak převezme kontrolu nad danou příslušnou zónou. Příklad: pokud útočící tým obsadí základnu A, tak přebírá kontrolu nad zónou, která se nachází na východní frontě linie 1.
 2. Jakmile je zóna obsazena útočníky, mají obránci 60 sekund na opuštění zóny. Po uplynutí 60 sekund budou všechna vozidla bránícího týmu, která v této zóně zůstávají, napadena náletem.
 3. Jakmile útočící tým zónu obsadí, tak se další zóna zpřístupní pro obsazení. Příklad: pokud útočníci obsadí základnu A, zpřístupní se pro obsazení zóna základny D.
 4. Když je obsazena zóna v linii 3, tak se zpřístupní linie 4 a útočící tým může začít s ničením hlavních cílů (bunkrů).

Bunkry

 1. Jsou to hlavní cíle útočícího týmu.
 2. Výdrž každého bunkru činí 3 500 HP.
 3. Dají se zničit pomocí granátů vypálených hráči.
 4. Mají prvotřídní čelní pancíř o síle 2 000 mm.
 5. Boční pancíř má 165 mm.
 6. Zadní část je nejzranitelnější část bunkrů (70 mm).
 7. HE granáty působí bunkrům 50 % ze svého poškození.

Mechanika nového objevení

 1. Když je hráčovo vozidlo zničeno, jsou hráči přesunuti na obrazovku nového objevení (pokud mají pro nové objevení k dispozici vozidla).
 2. Na této obrazovce si hráči mohou vybrat:
 • vozidlo, s nímž se chtějí znovu objevit v bitvě. Hráči si mohou vybrat jakákoliv zakoupená vozidla VIII. úrovně. Taková vozidla by měla být opravena a osazena kompletní posádkou.
 • spotřební doplňky a granáty. Standardní spotřební doplňky a granáty budou doplněny automaticky; prémiové spotřební doplňky/granáty budou doplněny pouze tehdy, když jsou k dispozici ve skladu hráče.
 • preferované křídlo:
  • křídlo, na kterém momentálně hraje více než 15 spojenců, nebude pro vysazení k dispozici
  • platí omezení na 3 dělostřelectva na každé křídlo
 1. Nové objevení nějakou dobu trvá:
 • zničené vozidlo bude na dvě minuty nedostupné
 • obnovení nového objevení v délce 30 sekund začíná poté, co hráč vstoupí na obrazovku nového objevení
 1. Počet nových objevení je pro každého jednotlivého hráče individuální.
 • když bitva začíná, mají všichni hráči 2 nová objevení
 • každých 5 minut dostanou týmy posilu a každý hráč dostane jedno nové objevení navíc
 • hráč může mít maximálně tři nová objevení

Opravné zóny

 1. Hráči mohou využívat opravné zóny, které jsou rozmístěny na bojišti.
 • Poloměr opravné zóny činí 25 metrů.
 1. Když vozidlo vejde do opravné zóny, začne se obnovovat jeho výdrž:
 • 100 HP za sekundu
 • 10 % granátů za sekundu (od počátečního počtu naložených granátů)
 • 100 HP posádky za sekundu (podmíněně)
 • 100 HP modulů (podmíněně)
 1. Všechny prémiové granáty a spotřební doplňky se doplňují pouze tehdy, pokud jsou k dispozici ve skladu.
 2. Když je výdrž vozidla obnovena na 100%, stane se tato opravná zóna pro tohoto hráče nedostupná na 2 minuty.
 3. Pokud obdrží hráčovo vozidlo během opravy poškození, stane se tato opravná zóna nedostupná na 25 sekund.

Bojové zálohy

 1. V režimu bude k dispozici šest bojových záloh.
 • Dělostřelecký úder
 • Nálet
 • Průzkumný let: průzkumný letoun odhalí nepřátelská vozidla v určité oblasti mapy.
 • Strojírenství: zajišťuje setrvalý bonus k rychlosti obsazování a doplňování. Nepřátelé dostávají zvýšenou dobu zablokování obsazování a lze jim všem najednou zabránit v obsazování, když vjedete do kruhu obsazování.
 • Kouřová clona: v uvedené oblasti je vypuštěn oblak kouře, který ukrývá spojenecká vozidla.
 • Povzbuzení: posádka vozidla i posádky okolních vozidel v malém okruhu dostanou bonus ke svým hlavním kvalifikacím.
 1. Před zapojením do bitvy by měli hráči potřebné bojové zálohy vybavit do speciálních slotů.
 2. Hráči budou mít k dispozici 1 až 3 (v závislosti na typu vozidla) sloty bojových záloh (1 slot pro střední a těžké tanky, 2 sloty pro stíhače tanků a 3 sloty pro lehké tanky a dělostřelectvo).
 3. Každá bojová záloha má 5 úrovní.
 4. Budou-li hráči chtít zvýšit úroveň bojových záloh, budou muset použít zásobovací body.
 5. Zásobovací body se získávají za každou novou úroveň účtu.

Systém hodností

 1. Za efektivní výkony v bitvě budou hráči dostávat hodnosti.
 2. Čím vyšší je hodnost vlastněná na konci bitvy, tím vyšší je konečný bonus ke zkušenostem.
 3. Celkem existuje 6 hodností:
 • Vojín: na této hodnosti všichni hráči začínají.
 • Seržant: +10 % ke zkušenostem.
 • Poručík: +25 % ke zkušenostem.
 • Kapitán: +50 % ke zkušenostem.
 • Major: +100 % ke zkušenostem.
 • Generál: +200 % ke zkušenostem.

Postup v režimu

V tomto režimu je k dispozici 30 úrovní.

 1. Hráči postupují za vybojované bitvy v tomto režimu.
 2. Na konci každé bitvy hráči obdrží body slávy.
 3. Počet bodů závisí na hodnosti získané v bitvě:
  1. Vojín: na této hodnosti všichni hráči začínají.
  2. Seržant: +150 bodů slávy
  3. Poručík: +250 bodů slávy
  4. Kapitán: +600 bodů slávy
  5. Major: +900 bodů slávy
  6. Generál: +1 200 body slávy
 4. Po dosažení nové hodnosti hráči získají odměny a zásobovací body.

Volba „Prestiž“

 1. Jakmile je dosažena maximální úroveň, hráči mohou resetovat svůj postup.
 2. Prestižní možnost bude dostupná třikrát: maximální úroveň je možné třikrát resetovat.
 3. Za každý reset hráči získají unikátní odměnu.
 4. Prestiž resetuje také úrovně bojových záloh.
 5. Po každém resetu jsou znovu k dispozici odměny za úrovně.

Herní tipy

Budou k dispozici alternativní verze tipů, které vysvětlují mechaniky a aspekty hry. Tipy zajistí dodatečné informace o složitých herních aspektech, jako jsou granáty, spotřební doplňky, vybavení, moduly vozidel, hlavní kvalifikace členů posádky, schopnosti/specializace, režimy bitvy atd.Takové tipy se zobrazí, když stisknete klávesu Alt, při prohlížení standardních tipů.

Varování před „Podezřelou zprávou“

Pokud dostanete zprávu od osoby, která není na vašem seznamu přátel a není členem vašeho klanu, objeví se speciální oznámení, které vás upozorní na potenciální potíže, s nimiž se můžete potýkat, když otevřete zprávu od cizího člověka. Když oznámení několikrát zavřete, už se znovu nezobrazí.

Nová pravidla nakupování granátů a spotřebních doplňků

Prémiové granáty a spotřební doplňky se dají zakoupit pouze za kredity.

V režimu opevnění byly přidány informace o klanech

V režimu opevnění byla přidána funkce pro zobrazení nejlepších klanů (podle Elo hodnocení) při čekání na protivníka v Šarvátkách a Ofenzívách, a také při čekání na novou bitvu v Ofenzívách. Každá divize má své vlastní nejlepší klany.

Informace zobrazují emblém klanu, značku klanu, pozici na žebříčku a Elo hodnocení.

Mapy

Byla přidána nová letní mapa: Kampánie (k dispozici pro vozidla IV. – Х. úrovně).

Na mapě „Ledovec“ se výchozí zóny obou týmů přesunuly dále od centra mapy. Nyní jsou zde specifické výchozí body pro různé typy vozidel.

Zdokonalení a opravy chyb

 • Byl opraven problém s nesprávným zobrazením hodnot maskování pro jedinečná prémiová vozidla.
 • Zlepšilo se dynamické znečišťování vozidel.
 • Byla opravena řada problémů spojených s obtisky průstřelů, chybějícími zvuky/efekty příchozích zásahů a nesprávným zobrazením ukazatele průbojnosti.

Itálie

Byla přidána následující vozidla (úrovně I – X):

* (Lehký tank I. úrovně) Fiat 3000

* (Lehký tank II. úrovně) L6/40 and M14/41

* (Střední tank II. úrovně) M14/41

* (Střední tank III. úrovně) M15/42

* (Střední tank IV. úrovně) P26/40

* (Střední tank V. úrovně) P.43

* (Střední tank VI. úrovně) P.43 bis

* (Střední tank VII. úrovně) P.43 ter

* (Střední tank VIII. úrovně) P.44 Pantera

* (Střední tank IX. úrovně) Prototipo Standard B

* (Střední tank X. úrovně) Progetto M40 mod. 65

Byli přidání noví italští členové posádky: celkem 21 mužských 23 ženských členů posádky.

Německo

VK 72.01 (K)

* Zlepšil se pancíř věže a boční pancíř korby.

* Průbojnost granátu Gr 39 H3A G s dělem 15 cm Kw.K. L/38 se změnila z 334 mm na 350 mm

Čína

121B

* Motor 12150L7 (580 h.p.) byl nahrazen za motor 12150L7B (700 h.p.)

* Rozptyl při rotaci věže s dělem 105 mm L7C se snížil o 17 %

* Doba nabíjení děla 105 mm L7C se změnila z 10,2 s na 8,7 s

* Dohled se změnil ze 400 m na 420 m

* Průbojnost granátu HEAT M456 se změnila z 330 mm na 350 mm

USA

M60

Rozptyl se změnil z 0,35 m na 0,33 m

* Rozptyl při rotaci věže s dělem 105 mm Gun M68 se snížil o 20 %

* Doba zaměření se změnila z 1,8 s na 1,6 s

* Průbojnost granátu HEAT-T T384E4 se změnila z 330 mm na 350 mm

* Maximální rychlost se změnila ze 48,3 km/h na 60 km/h

* Rychlost couvání se změnila z 20 km/h na 23 km/h

* Výkon motoru se změnil ze 750 h.p. na 950 h.p.

T95E6

* Motor Continental AOI-1195-5 (560 h.p.)  byl nahrazen za Continental AOI-1195-5A (750 h.p.)

* Rozptyl za pohybu se snížil o 25 %

* Rozptyl při otáčení korby se snížil o 25 %

* Doba nabíjení děla 120 mm Gun T123E6 se změnila z 9,12 s na 8 s

* Výdrž se změnila z 2 000 HP na 2 150 HP

Itálie

 • P.44 Pantera (úroveň VIII)

* Rozptyl děla Cannone da 90/53 ve věži P.44 Pantera prima variante se změnil z 0,36 m na 0,35 m

* Rozptyl děla Cannone da 90/74 ve věži P.44 Pantera seconda variante se změnil z 0,36 m na 0,35 m

* Rozptyl děla Cannone da 90/53 ve věži P.44 Pantera prima variante se změnil z 0,35 m na 0,34 m

* Rozptyl děla Cannone da 90/74 ve věži P.44 Pantera prima variante se změnil z 0,34 m na 0,33 m

 • Prototipo Standard B (úroveň IX)

* Rozptyl děla Cannone da 90 Rh ve věži Prototipo Standard A (W 2) se změnil z 0,34 m na 0,33 m

* Rozptyl děla Cannone da 105 Rh V1 ve věži Prototipo Standard A (W 2) se změnil z 0,36 m na 0,35 m

* Rozptyl děla Cannone da 90 Rh ve věži Prototipo Standard B (R 1) se změnil z 0,33 m na 0,32 m

* Rozptyl děla Cannone da 105 Rh V1 ve věži Prototipo Standard B (R 1) se změnil z 0,36 m na 0,35 m

* Rozptyl děla Cannone da 105 Rh V1 při rotaci věže Prototipo Standard B (R 1) se snížil o 12 %

* Rozptyl děla Cannone da 105 Rh V1 při rotaci věže Prototipo Standard A (W 2) se snížil o 12 %

* Čas zaměření děla Cannone da 105 Rh V1 ve věži Prototipo Standard B (R 1) se změnil z 2,5 s na 2,3 s

* Čas zaměření děla Cannone da 105 Rh V1 ve věži Prototipo Standard A (W 2) se změnil z 2,5 s na 2,4 s

* Doba nabíjení v rámci zásobníku děla Cannone da 105 Rh V1 se změnila ve všech věžích z 3,25 s na 3,0 s

 • Progetto M40 mod. 65 (úroveň X)

* Rozptyl se změnil z 0,34 m na 0,33 m

* Rozptyl při rotaci věže se snížil o 14 %

* Čas zaměření se změnil z 2,3 s na 2,1 s

* Doba nabíjení v rámci zásobníku se snížila z 2,75 s na 2,5 s

Francie

 • BDR G1 B 

* Rozptyl za pohybu s podvozkem Baudet-Donon-Roussel G1 se snížil o 6 %

* Rozptyl za pohybu s podvozkem Baudet-Donon-Roussel G1 bis se snížil o 7 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Baudet-Donon-Roussel G1 bis se snížil o 6 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Baudet-Donon-Roussel G1 bis se snížil o 7 %

* Rozptyl děla 90 mm DCA 30 ve věži FCM F1 se změnil z 0,4 m na 0,38 m

* Rozptyl děla 90 mm DCA 30 při rotaci věže FCM F1 se snížil o 19 %

* Doba nabíjení děla 90 mm DCA 30 ve věži FCM F1 se změnila z 9,5 s na 8,8 s

* Výdrž vozidla s věží FCM F4 se změnila z 600 na 650 HP.

* Výdrž vozidla s věží FCM F1 se změnila z 650 na 700 HP.

 • ARL 44 

* Rozptyl za pohybu s podvozkem ARL 44 se snížil o 13 %

* Rozptyl za pohybu s podvozkem ARL 44 bis se snížil o 14 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem ARL 44 se snížil o 13 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem ARL 44 bis se snížil o 14 %

* Rozptyl děla 90 mm F3 při rotaci věže ARL 44 se snížil o 12 %

* Čas zaměření děla 90 mm F3 ve věži ARL 44 se změnil z 2,9 s na 2,7 s

* 1940 s dělem 105 mm Canon 13TR se změnila ze 165 mm na 175 mm

 • AMX M4 mle. 45 

* Rozptyl za pohybu s podvozkem AMX M4 mle. 45 byl snížen o 17 %

* Rozptyl za pohybu s podvozkem AMX M4 mle. 45 bis byl snížen o 18 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem AMX M4 mle. 45 byl snížen o 17 %

* Rozptyl při otáčení korby s podvozkem AMX M4 mle. 45 bis byl snížen o 18 %

* Rozptyl děla 105 mm Canon 13TR při rotaci věže AMX M4 mle. 45 byl snížen o 29 %

* Rozptyl děla 105 mm Canon 13TR při rotaci věže AMX M4 mle. 45 bis byl snížen o 25 %

* Čas zaměření děla 105 mm Canon 13TR ve věži AMX M4 mle. 45 byl změněn z 2,9s na 2,7s

* Čas zaměření děla 90 mm DCA 45 ve věži AMX M4 mle. 45 bis byl změněn z 2,9s na 2,5s

* Čas zaměření děla 105 mm Canon 13TR ve věži AMX M4 mle. 45 byl změněn z 2,9 s na 2,7 s

* Průbojnost granátu Prf. mle. 1940 s dělem 105 mm Canon 13TR se změnila ze 165 mm na 175 mm

REGISTRACE 

Prozkoumejte také další válečné a tankové hry.

Kategorie:

Články,

Aktualizováno: 22. 8. 2022